Accountancy

Naast het samenstellen van jaarrekeningen willen wij graag in overleg met u, op basis van de beschikbare informatie, meewerken aan de verbetering van uw administratieve organisatie. De jaarrekening en tussentijdse rapportages dienen voor u een handvat te zijn om uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Begrotingen en andere rapportages opstellen behoren eveneens tot het takenpakket van de accountant.

Administratie en adviezen

 • het verzorgen en verwerken van administraties
 • advisering en ondersteuning bij de inrichting van (geautomatiseerde) administraties
 • Begeleiden bij het opstellen van een ondernemingsplan

Financiƫle rapportage en bijbehorende adviezen

 • samenstellen van jaarrekeningen
 • samenstellen van tussentijdse overzichten (maand/kwartaal/halfjaar etc.)
 • begrotingen
 • opstellen ondernemingsplan
 • financiering van de onderneming
 • kredietaanvraag
 • investeringsanalyse
 • accountantsverklaringen

Salaris- en loonadministratie inclusief begeleiding andere personeelszaken

 • loonverwerking
 • verzorgen salarisstroken voor werknemers
 • verzorgen jaaropgaven werknemers, UWV, belastingdienst
 • begeleiden van controles door het UWV
 • advisering omtrent arbeidscontracten
 • ontslagprocedures